نتایج طیف سنجی مادون قرمز

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۹:۴۸ ق.ظ

سوالات و فایل های ارایه آلاینده های رادیو اکتیو

با سلام

توصیه می شود هر دو فایل را دریافت نموده و مطالعه بفرمایید

با توجه به اینکه بر خی از گروهها فقط ارایه را ارسال نموده اند لذا سوال از فایل ارایه طرح خواهد شد


بیسموت ( سوالات- فایل ارایه)

پلوتونیوم ( سوالات- فایل ارایه)

رادیوم ( سوالات - فایل ارایه)

رادون ( سوالات- فایل ارایه)

توریوم ( سوالات- فایل ارایه)

اورانیوم ( فایل ارایه)

لانتانیوم ( سوالات - فایل ارایه)

  • ۹۷/۰۳/۰۸
  • Inorg Chem