نتایج طیف سنجی مادون قرمز

نتایج آنالیز 5 شهریور

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ

محسن رشیدی

گلنار شکاری ( 1- 2)

محمد جواد علیزاده (1- 2- 3-4)

شهرزاد کاظم زاده

فاطمه مهرابی (1- 2- 3- 4- 5)

اسما لشکری (1- 2)

  • ۹۷/۰۶/۰۵
  • Inorg Chem